Krnovská synagoga z.s.
Soukenická 28
mail@krnovskasynagoga.cz

 REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE

 Synagoga v Krnově je jedním z deseti míst, ve 
 kterých budou vybudována  oblastní centra 
 židovské kultury v rámci projektu  Revitalizace 
 židovských pamázek v České republice, který je  
 spolufinancován z prostředků EU (integrovaný 
 operační program).
 Nositelem projektu je  Federace židovských obcí v ČR. 
 Více na stránkách projektu   www.10hvezd.cz

OBNOVA KRNOVSKÉ SYNAGOGY
Díky projektu revitalizace je umožněno 
naplnění dlouhodobého cíle o.s. 
Krnovská synagoga, kterým je důstojné 
využití synagogy a zřízení kulturního 
centra. Výsledkem revitalizace bude
tedy nejen obnova stavební, ale také 
vybavení interiéru a zřízení trvalé 
expozice na téma Židovští průmyslníci
a vynálezci. 
Více zde >>>

 















  

 Federace 
  židovských obcí

  Židovská obec
  Ostrava

  Židovská obec
  Brno

  Židovská obec
  Olomouc

  Židovská obec
  Praha

  Nadační fond
  obětem holocaustu
  
  Židovské muzeum
  v Praze 

  Velvyslanectví
  státu Izrael
historie židovské komunity      židovské památky      židovské osobnosti      vzpomínky pamětníků      	cena Dr. Langschura
 
>
  Vzpomínky pamětníků
 Historické události se promítají do jednotlivých lidských osudů, každé štěstí i neštěstí ale i vina a odpovědnost má konkrétní lidskou tvář. 
 Na pozadí životních příběhů rodin židovských spoluobčanů z regionu můžeme sledovat změny a zvraty dvacátého století a jejich dopad na
 osudy krajanů. Životy židovských rodáků představují současně specifický průřez uplynulých desetiletí moderní historie českého i izraelského
 státu. Vzpomínat mohou pouze ti, kteří tragické události dvacátého století přežili. Kdo vytrhne z anonymity a zapomnění oběti, které nepřežily? 
 Tato skutečnost byla jedním z hlavních motivů vzniku této publikace.



  vzpomínky