Krnovská synagoga z.s.
Soukenická 28
mail@krnovskasynagoga.cz

 REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE

 Synagoga v Krnově je jedním z deseti míst, ve 
 kterých budou vybudována  oblastní centra 
 židovské kultury v rámci projektu  Revitalizace 
 židovských pamázek v České republice, který je  
 spolufinancován z prostředků EU (integrovaný 
 operační program).
 Nositelem projektu je  Federace židovských obcí v ČR. 
 Více na stránkách projektu   www.10hvezd.cz

OBNOVA KRNOVSKÉ SYNAGOGY
Díky projektu revitalizace je umožněno 
naplnění dlouhodobého cíle o.s. 
Krnovská synagoga, kterým je důstojné 
využití synagogy a zřízení kulturního 
centra. Výsledkem revitalizace bude
tedy nejen obnova stavební, ale také 
vybavení interiéru a zřízení trvalé 
expozice na téma Židovští průmyslníci
a vynálezci. 
Více zde >>>

   

 Federace 
  židovských obcí

  Židovská obec
  Ostrava

  Židovská obec
  Brno

  Židovská obec
  Olomouc

  Židovská obec
  Praha

  Nadační fond
  obětem holocaustu
  
  Židovské muzeum
  v Praze 

  Velvyslanectví
  státu Izrael
historie židovské komunity      židovské památky      židovské osobnosti      vzpomínky pamětníků      	cena Dr. Langschura
 
>
  Cena Dr. Sigmunda Langschura pro studenty Gymnázia Krnov
 Statut ceny Dr. Sigmunda Langschura pro studenty Gymnázia Krnov
 Dr. Sigmund Langschur (8.6.1884 Ronsperg-Poběžovice – 28.7.1942 Baranoviči)

 Dr. Langschur – jeden ze dvou židovských profesorů krnovské reálky – gymnázia - vyučoval na gymnáziu v letech 1909 – 1938
 německý a francouzský jazyk, propedeutiku, jako volitelné předměty pak i stenografii a angličtinu, soukromě vyučoval i latinu. Působil 
 i v představenstvu Židovské náboženské obce Krnov a patřil k významným kulturním osobnostem Krnova. Bydlel v domě svého bratra
 na Horním náměstí v blízkosti radnice. V květnu 1938 stačil poslat svého šestnáctiletého syna Huga – studenta krnovské reálky - 
 k příbuzným do Londýna. Po obsazení Krnova nacisty byl nucen odejít do Olomouce. V létě 1942 byl společně s manželkou deportován
 do Terezína a krátce na to do koncentračního tábora Baranoviči, kde byl s manželkou zavražděn nacisty. Syn Dr. Langschura Hugo
 bojoval od roku 1944 v anglické armádě v Itálii. Od roku 1951 žije v Kanadě, živě se zajímá o Krnov a podporuje projekty Občanského
 sdružení Krnovská synagoga. Na památku Dr. Langschura je udělována každoročně od roku 2005 nejméně jednomu studentovi -
 studentce gymnázia cena Dr. Sigmunda Langschura za mimořádné výsledky či mimořádný čin. Cena navazuje na tradici předválečné
 ceny, udělované Židovskou náboženskou obcí Krnov studentům reálky. 	 
  
 Statut ceny Dr. Sigmunda Langschura

 1. Cena Dr. Sigmunda Langschura je každoročně udělována nejméně jednomu studentovi-studentce
 krnovského gymnázia jako ocenění:
 -za mimořádné studijní výsledky nebo
 -za realizaci zajímavého projektu, nápadu, nebo
 -za fair play chování, mimořádný čin, nebo
 -za úspěšnou reprezentaci školy.

 2. O udělení ceny rozhoduje minimálně tříčlenná rada ceny, složená ze zástupce vedení školy; 
 ze zástupce Občanského sdružení Krnovská synagoga nebo zástupce Sdružení rodičů; a zástupce
 sponzorů, kteří podpořili dotaci ceny v daném roce. Oceněný je vybrán z více kandidátů, 
 nominovaných vedením školy.

 3. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna v minimální výši 2.000,- Kč. Prostředky pro udělení
 ceny jsou získávány formou sponzorských darů, správu účtu a dotaci ceny zajišťuje OS Krnovská 
 synagoga pro roky 2005-2010, v následujících letech další spoluzakladatelé ceny.  	 	 	 	 	 	   
 
 Zakladatelé a sponzoři ceny:
 Gymnázium v Krnově – Mgr. Vladimír Schreier (www.gymnasiumkrnov.cz), Hugo Langshur - Kanada, STAFI CZ s.r.o. - Ing. Libor Nowak
 (www.stafi.cz), STROJOSVIT a.s. – Ing. Radoslav Moravec (www.strojosvit.com), Ing. Jiří Veverka, MVDr. Petr Löwenthal,
 MVDr. Pavla Löwenthalová, Sdružení rodičů při Gymnáziu Krnov, Jiří a Iveta Strnadovi (www.vitraze-sperky.cz), Občanské sdružení
 Krnovská synagoga – Ing. Jan Stejskal (www.krnovskasynagoga.cz)


 Číslo účtu Občanského sdružení Krnovská synagoga pro podporu ceny: 198104277/0300
Dr. Sigmund Langschur