Krnovská synagoga z.s.
Soukenická 28
mail@krnovskasynagoga.cz

 REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE

 Synagoga v Krnově je jedním z deseti míst, ve 
 kterých budou vybudována  oblastní centra 
 židovské kultury v rámci projektu  Revitalizace 
 židovských pamázek v České republice, který je  
 spolufinancován z prostředků EU (integrovaný 
 operační program).
 Nositelem projektu je  Federace židovských obcí v ČR. 
 Více na stránkách projektu   www.10hvezd.cz

OBNOVA KRNOVSKÉ SYNAGOGY
Díky projektu revitalizace je umožněno 
naplnění dlouhodobého cíle o.s. 
Krnovská synagoga, kterým je důstojné 
využití synagogy a zřízení kulturního 
centra. Výsledkem revitalizace bude
tedy nejen obnova stavební, ale také 
vybavení interiéru a zřízení trvalé 
expozice na téma Židovští průmyslníci
a vynálezci. 
Více zde >>>

   

 Federace 
  židovských obcí

  Židovská obec
  Ostrava

  Židovská obec
  Brno

  Židovská obec
  Olomouc

  Židovská obec
  Praha

  Nadační fond
  obětem holocaustu
  
  Židovské muzeum
  v Praze 

  Velvyslanectví
  státu Izrael
historie židovské komunity      židovské památky      židovské osobnosti      vzpomínky pamětníků      	cena Dr. Langschura
 
>

    
    

 

Průmyslové a obchodní nemovitosti

Výstavní palác Silesia (Tuchhaus Silesia) na
Mikulášské ulici (tehdejší Nikolausstrasse) byl
postavenpro obchodní firmu Tuchhaus Silesia,
Geiringer&Reitler. Společnost Geiringer&
Reitler byla založena 1.9.1889 v Krnově a
působí pod stejným názvem do dnešního dne
v Rakousku.


Likérka firmy Gessler - Šmeralova ulice
(Göbelgasse). K odvětvím, ve kterých byli
krnovští podnikatelé židovského původu
zapojeni nejvýrazněji, patřila výroba likérů.
Nejznámějším produktem Gesslerovy firmy
byl likér "Altvater" ("Praděd"), který firma
exportovala dokonce i na zámořské trhy.


Stavby pro bydlení

Rodina Chlupackových vlastnila velkou
továrnu na výrobu látek na Textilní ulici.
V sousedství továrny vystavěli Chlupackovi
dvě novobarokní vily později spojené dle
návhu Leopolda Bauera.


Rodinný dům Dr. Arthura Goldbergera - 
Pivovarská ul. č.16 (Bräuhausgasse). Vila byla
postavena v roce 1934 podle návrhu Haralda 
Bauera. V roce 2000 byla navrácena potomkům
původního majetele, kteří dnes žijí v Izraeli.
Židovské památky v Krnově

Synagoga - Soukenická ulice
(Tempelring)
Budova byla postavena v roce 1871 stavitelem
Ernestem Latzelem. Synagoga byla postavena v
novorománském slohu, s interiéry v maurském
stylu, inspirovaném stavbami sefardských Židů.
Celkové náklady na výstavbu templu dosáhly 26
tisíc zlatých, z toho 500 zlatých přispěl sám císař
František Josef. Stavba je dokladem prosperity
místní židovské komunity, z jejichž řad vzešla
řada
podnikatelů a osobností.
Objekt synagogy přestal sloužit k bohoslužbám v
závěru roku 1938, po obsazení Krnova německou
armádou. Jako jedna z mála synagog v regionu
byla krnovská synagoga uchráněna před
zničenímv době nacistické okupace.

 

 

 Židovský hřbitov na Opavské ulici

Počátek hřbitova se datuje do roku 1873. Za dobu existence hřbitova zde bylo pochováno více než 500 zemřelých příslušníků židovské komunity z Krnova, Bruntálu,Rýmařova,Osoblahy a dalších okolních obcí.Zázemí hřbitova bylo postupně doplněno o obřadnísíň (1902), hospodářskou budovu (datum stavbyneznámý) a dům správce židovského hřbitova (1930). Z těchto budov však dnes stojí pouze dům správce hřbitova.

Překlady náhrobků od Achaba Haidlera