Krnovská synagoga z.s.
Soukenická 28
mail@krnovskasynagoga.cz

 REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE

 Synagoga v Krnově je jedním z deseti míst, ve 
 kterých budou vybudována  oblastní centra 
 židovské kultury v rámci projektu  Revitalizace 
 židovských pamázek v České republice, který je  
 spolufinancován z prostředků EU (integrovaný 
 operační program).
 Nositelem projektu je  Federace židovských obcí v ČR. 
 Více na stránkách projektu   www.10hvezd.cz

OBNOVA KRNOVSKÉ SYNAGOGY
Díky projektu revitalizace je umožněno 
naplnění dlouhodobého cíle o.s. 
Krnovská synagoga, kterým je důstojné 
využití synagogy a zřízení kulturního 
centra. Výsledkem revitalizace bude
tedy nejen obnova stavební, ale také 
vybavení interiéru a zřízení trvalé 
expozice na téma Židovští průmyslníci
a vynálezci. 
Více zde >>>

   

 Federace 
  židovských obcí

  Židovská obec
  Ostrava

  Židovská obec
  Brno

  Židovská obec
  Olomouc

  Židovská obec
  Praha

  Nadační fond
  obětem holocaustu
  
  Židovské muzeum
  v Praze 

  Velvyslanectví
  státu Izrael
historie židovské komunity      židovské památky      židovské osobnosti      vzpomínky pamětníků      	cena Dr. Langschura
 
>

www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Obnova krnovské synagogy umožněná díky začlenění synagogy, jejímž vlastníkem je Federace židovských obcí ČR, do projektu Revitalizace židovských památek v ČR, zahrnuje jak obnovu stavební, tak i vybavení interiéru potřebné pro konání kultirních akcí a v neposlední řadě také zřízení trvalé expozice na téma Židovští průmyslníci a vynálezci. Význam krnovské synagogy podtrhuje i fakt, že v rámci projektu revitalizace je jediným regionálním centrem židovské kultury v českém Slezsku. Již v předchozích letech se díky aktivitám Federace židovských obcí v ČR a o.s. Krnovská synagoga podařilo zajistit provedení opravy obou věží (střech a omítky), novou elektroinstalaci, oplocení zahrady a rekonstrukci oken včetně vitráží.

V rámci projektu revitalizace budou provedeny tyto renovační práce:

- nová střešní krytina, nové   oplechování, klempířské práce
- nová fasáda
- repase či výroba nových dveří
- zpevněné plochy
- renovace kazetového stropu
- restaurátorské práce všech   historických prvků
- nová svítidla
- nová výmalba
- oprava a dodávka mobiliáře a   zařízení
- doplnění zabezpečovacího   systému
- nový svatostánek (replika   historického svatostánku)