Krnovská synagoga z.s.
Soukenická 28
mail@krnovskasynagoga.cz

 REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE

 Synagoga v Krnově je jedním z deseti míst, ve 
 kterých budou vybudována  oblastní centra 
 židovské kultury v rámci projektu  Revitalizace 
 židovských pamázek v České republice, který je  
 spolufinancován z prostředků EU (integrovaný 
 operační program).
 Nositelem projektu je  Federace židovských obcí v ČR. 
 Více na stránkách projektu   www.10hvezd.cz

OBNOVA KRNOVSKÉ SYNAGOGY
Díky projektu revitalizace je umožněno 
naplnění dlouhodobého cíle o.s. 
Krnovská synagoga, kterým je důstojné 
využití synagogy a zřízení kulturního 
centra. Výsledkem revitalizace bude
tedy nejen obnova stavební, ale také 
vybavení interiéru a zřízení trvalé 
expozice na téma Židovští průmyslníci
a vynálezci. 
Více zde >>>

   

 Federace 
  židovských obcí

  Židovská obec
  Ostrava

  Židovská obec
  Brno

  Židovská obec
  Olomouc

  Židovská obec
  Praha

  Nadační fond
  obětem holocaustu
  
  Židovské muzeum
  v Praze 

  Velvyslanectví
  státu Izrael
historie židovské komunity      židovské památky      židovské osobnosti      vzpomínky pamětníků      	cena Dr. Langschura
 
>
  Osobnosti židovské komunity Krnova, Bruntálu a dalších obcí
 Z řad židovské komunity regionu Krnova a Bruntálu vzešla řada výrazných osobností,zejména v podnikatelské sféře. Uvádíme i osoby, 
 které nepochází z regionu, ale mají k tomuto regionu určitý vztah (původ životního partnera či předků z regionu, pobyt v regionu).


 osobnosti regionu


 Rabíni 	    Anselm Anschlowitz, Dr. David Rudolfer, Moses Rudolfer

 Podnikatelé         Rodina Bellak, Rodina Briess, Rodina Gessler, Rodina Geiringer, B.M.Goldberger, Nathan Hamburger, Rodina Lichtwitz, 
                    Samuel Löwy, Gustav Marburg, Rodina Schulhaber, Ludwig Sugdoll

 Právníci            Dr.Karl Eisler, Dr.Arthur Goldberger, Dr.Erwin Kunewälder, Dr.Leopold Mondschein, Dr.Ludwig Pollak

 Lékaři              Dr.Hugo Adler, Dr.Jakov (Bedřich) Adler, Dr Oskar Buber, Dr.Heinrich Husserl
 
 Činovníci židovské   Adolf Markus Buber, Samuel Manhalt
 náboženské obce


 Vědci              Ernst Berl


 Pedagogové        Dr.Siegmund Langshur, Karl Weinfeld


 Spisovatelé         František Gel (František Feigel)


 Politici             Dr.Walter Pollak, Ing.Gerhard Wacher


 Umělci             Pavel Fieber, Hermann Behr, Jan Kurt Behr