Krnovská synagoga z.s.
Soukenická 28
mail@krnovskasynagoga.cz

 REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE

 Synagoga v Krnově je jedním z deseti míst, ve kterých
 byla vybudována  oblastní centra židovské
 kultury v rámci projektu  Revitalizace židovských
 památek v České republice, který byl spolufinancován 
 z prostředků EU. Nositelem projektu je  Federace židovských 
 obcí v ČR. Více na stránkách projektu   www.10hvezd.cz

OBNOVA KRNOVSKÉ SYNAGOGY
Díky projektu revitalizace je umožněno 
naplnění dlouhodobého cíle o.s. 
Krnovská synagoga, kterým je důstojné 
využití synagogy a zřízení kulturního 
centra. Výsledkem revitalizace je
tedy nejen obnova stavební, ale také 
vybavení interiéru a zřízení trvalé 
expozice na téma Židovští průmyslníci
a vynálezci. 
Více zde >>>

   

 Federace 
  židovských obcí

  Židovská obec
  Ostrava

  Židovská obec
  Brno

  Židovská obec
  Olomouc

  Židovská obec
  Praha

  Nadační fond
  obětem holocaustu
  
  Židovské muzeum
  v Praze 

  Velvyslanectví
  státu Izrael
historie židovské komunity      židovské památky      židovské osobnosti      vzpomínky pamětníků      	cena Dr. Langschura

Kontakt

 Mgr. Petr Aharon Tesař  +420 773 215 447

>
  Historie židovské komunity na krnovsku
 

 Historie židovské obce v regionu Krnova a Bruntálu        

  
 Židé v Bruntále v dobách minulých - do roku 1918 (Janusz Spyra) 

 Židé ve starém Krnově (Janusz Spyra)              

 Seznam krnovských obyvatel židovského původu z roku 1938    

 Dějiny Židů a židovský hřbitov v Osoblaze            

 Dějiny Židů a židovské památky v Krnově - résumé                

 Vyhnání Židů z Krnovského knížectví roku 1535 (Pavel Kuča)    

 Konečné řešení židovské otázky v Opavském vládním obvodu -deportační transporty do Terezína a na východ (Jan Dvořák)