Krnovská synagoga z.s.
Soukenická 28
mail@krnovskasynagoga.cz

 REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE

 Synagoga v Krnově je jedním z deseti míst, ve kterých
 byla vybudována  oblastní centra židovské
 kultury v rámci projektu  Revitalizace židovských
 památek v České republice, který byl spolufinancován 
 z prostředků EU. Nositelem projektu je  Federace židovských 
 obcí v ČR. Více na stránkách projektu   www.10hvezd.cz

OBNOVA KRNOVSKÉ SYNAGOGY
Díky projektu revitalizace je umožněno naplnění dlouhodobého cíle o.s. Krnovská synagoga, kterým je důstojné využití synagogy a zřízení kulturního centra. Výsledkem revitalizace je tedy nejen obnova stavební, ale také vybavení interiéru a zřízení trvalé expozice na téma Židovští průmyslníci a vynálezci.

   

 Federace 
  židovských obcí

  Židovská obec
  Ostrava

  Židovská obec
  Brno

  Židovská obec
  Olomouc

  Židovská obec
  Praha

  Nadační fond
  obětem holocaustu
  
  Židovské muzeum
  v Praze 

  Velvyslanectví
  státu Izrael
historie židovské komunity      židovské památky      židovské osobnosti      vzpomínky pamětníků      	cena Dr. Langschura

 Kontakt

 Mgr. Petr Aharon Tesař  +420 736 215 447

>

projekt

Obnova židovské bohoslužby v Krnove

Cílem projektu je rozvinout v Krnově systematické židovské vzdělávání a napomoci obnově pravidelného židovského náboženského života. Pri těchto aktivitách sdružení spolupracuje s Rabbi Tanya Segal pusobící v Beit Kraków.

Stálé akce:  
 pátek   20:00 přivítání šabatu - modlitba v sále synagogy podle siduru Hegjon Lev
 pátek   20:30 kiduš v zimní modlitebně synagogy s požehnáním dětem
 sobota 10:00 ranní modlitba v sále synagogy podle siduru Hegjon Lev
 sobota 10:30 výklad k aktuální parše Tóry a kiduš v zimní modlitebně synagogy
   
:  
 
 
   
Prohlídky synagogy
Otevírací doba aktuálni otvírací doba Po stopách Krnovských židů  
Průvodce: Tomáš Sedlák  
Tel: 608 643 487  
email: synagogakrnov@email.cz  
     

Krnovská synagoga zapsaný spolek
sídlo: Soukenická 28, 79401 Krnov
IČ: 26639483
účet: 198104277/0300
mail@krnovskasynagoga.cz
   
    Kulturní dědictví synagogy v Krnově